Lug'atlar

ABAD2

[a.ابد — doimiylik] esk. kt. 1 So'ngi yo'q kelgusi zamon; zid. azal. 2 rvsh. Abadiy suratda,  doimo. Ikki nar-sa...

ABADIYLAShMOQ

Abadiy mavjudlikka ega bo‘lmoq; mangulik kasb etmoq. Xotirasi abadiylashdi.

ABADIY

Vaqt e’tibori bilan oxiri yo‘q; mangu, doimiy. Abadiy hayot. Abadiy xotira. n Shaharlarning nomi abadiy, Bu nomlarni qo‘ygan el-ulus. M....

ABAD

[a. l_>1 — doimiylik] esk. kt. 1 So‘ngi yo‘q kelgusi zamon; zid. azal. 2 rvsh. Abadiy suratda, doimo. Ikki nar-sa...

А

yukl. (turli darajadagi talaffuz bi-lan) Taajjubli, e’tirozli va sh.k. mazmun-dagi so‘roqni bildiradi: Nima? Nima de-ding? Nima dedingiz? O‘n to‘rt so‘m...

15
14
13
12
11