Lug'at ABADIYLAShMOQ
Izoh

Abadiy mavjudlikka ega bo‘lmoq; mangulik kasb etmoq. Xotirasi abadiylashdi.