Lug'at ABADIY
Izoh

Vaqt e’tibori bilan oxiri yo‘q; mangu, doimiy. Abadiy hayot. Abadiy xotira. n Shaharlarning nomi abadiy, Bu nomlarni qo‘ygan el-ulus. M. Shayxzoda.