Lug'at ABAD
Izoh [a.ابد — doimiylik] esk. kt. 1 So'ngi yo'q kelgusi zamon; zid. azal. 2 rvsh. Abadiy suratda, doimo. Ikki nar-sa bir-biriga abad yo'ldoshdir, Biri tig'dor ayoz bo'lsa, biri quyoshdir. Yo. Mirzo. To abad Abadiy suratda, hamisha, umr-bod. Ko'kragimda yashnar to abad Hayot taqib qo'ygan guldasta. Uyg'un.